voissa
teen ass public and fake taxi stunning brunette college student. free sex
https://xxxbunker.pro

Årsmöte ATG Hockeyettan 2021

Bodens hockeyförening kommer den 19 juni delta i ATG hockeyettans årsmöte på Scandic Hotels, Infra City i Upplands Väsby.

Hockeyettan är en odemokratisk förening med tvångsavtal och långtgående ingrepp i föreningarnas ekonomi. Boden Hockey har vunnit en seger genom RIN beslut och har för avsikt att lyfta de brott mot mänskliga rättigheterna som förekommer i ATG Hockeyettan.

Vi har därför skickat in 3 motioner som syftar till att göra ATG hockeyettan mer demokratiskt.

Motionerna är direkt avsedda att som ett första steg stoppa korruption, förskingring av medlemmars medel och resurser. Vidare kommer dessa motioner öka, om det är möjligt, förtroendet för det fullständigt havererade varumärket ATG Hockeyettan.

Motion 1 Revidering av stadgar

§2 Stryk sista stycket. ”Ovanstående innebär att förening har skyldighet att teckna av HE upprättat samarbets- och upplåtelseavtal för medlemskap och spel i förbundsserien Hockeyettan.”

Texten och andemeningen strider mot Europakonventionen och mänskliga rättigheter. Den följer ej Riksidrottsförbundets stadgar. Det är ett tvingande avtal. Olagligt.

Motion 2 Revidering av stadgar

§14 Tillägg till paragraf, inarbetas i andra stycket.
Verkställande tjänsteman (VT) eller verkställande direktör (VD) skall ej ha befattning i ligaorganisationen Hockeyettans styrelse.

Jämför kommunallagen. Reglering för att undvika jäv i beslutsfattning, ”politiker tar beslut på vad och tjänstemän tar beslut hur.”

 

Motion 3 Revidering av stadgar

§23 Förslag ny text till paragraf.
Nuvarande text:
Ligaorganisationen HE företräder samtliga föreningar i serien Hockeyettan och har till ändamålet att utveckla HE:s gemensamma kommersiella värde till gagn för medlemsföreningarna, genom tecknande av kommersiella samarbetsavtal via HE/HEAB såsom:

– Bild och ljudrättigheter
– Reklam- och sponsorrättigheter
– Immateriella rättigheter
Regleringen av de kommersiella rättigheterna regleras i Samarbets- och upplåtelseavtalet mellan medlemsförening och HE/HEAB

Förslag ny text:
Ligaorganisationen HE företräder föreningar i serien Hockeyettan och har till ändamålet att utveckla HE:s gemensamma sportsliga och kommersiella värde till gagn för medlemsföreningarna, genom utveckling av ligan samt tecknande av kommersiella samarbetsavtal via HE/HEAB såsom:

– Bild och ljudrättigheter
– Reklam- och sponsorrättigheter

Regleringen av de kommersiella rättigheterna är frivillighet att ingå i Samarbets- och upplåtelseavtalet mellan medlemsförening och HE/HEAB samt skall vara anpassningsbara för lokala tillämpningar.

/Styrelsen, Boden Hockey

STÖD OSSSwish: 123 357 58 42
BG: 5525-6168
KANSLIETIdrottsgatan 6, 96164 Boden
0921- 13336
ÖPPETTIDER:
vardagar 12-15

Bodens Hockeyförening © 2018. Hemsida av Eriksson/Nord Agency Hosting av Communique