voissa
teen ass public and fake taxi stunning brunette college student. free sex
https://xxxbunker.pro

Årsmöte

Årsmöte för Boden Hockey

Datum:​ tisdag 13/6
Klockan:​18.00
Plats:​ Almskaskolan (bakom Norrigården)
Motioner från medlemmar ska skickas till Kansliet på mail: kansliet@bodenhockey.se eller postas till: Boden Hockey, Idrottsgatan 6, 96164 Boden. Senast datum för inlämnande av motion är lördag 13/5. Inlämnade motioner efter det datumet kommer inte hanteras på årsmötet.

Agenda på årsmötet

Enligt normalt förfarande, med tillägg av en motion från styrelsen
1. MÖTETS ÖPPNANDE
2. NÄRVARO OCH RÖSTLÄNGD
3. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE.
4. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
5. VAL AV RÖSTRÄKNARE OCH TILLIKA JUSTERINGSMAN
6. MÖTETS UTLYSANDE
7. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
8. STYRELSENS VERKSAMHETS BERÄTTELSE
9. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
10. REVISORNS BERÄTTELSE ÖVER STYRELSENS FÖRVALTNING.
11. FRÅGA OM STYRELSEN ANSVARSFRIHET.
12. MEDLEMSAVGIFTER.
13. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN
14. MOTIONER
✓ Styrelsen föreslår att Idella föreningen Boden Hockey återgår till moderföreningen Boden Hockey
15. VAL AV FÖRENINGSENS STYRELSE
16. MÖTETS AVSLUTANDE

Boden Hockey
Ett lag – En stad – En dröm

STÖD OSSSwish: 123 357 58 42
BG: 5525-6168
KANSLIETIdrottsgatan 6, 96164 Boden
0921- 13336
ÖPPETTIDER:
ons-fre
kl 12-15

Bodens Hockeyförening © 2018. Hemsida av Eriksson/Nord Agency Hosting av Communique